Pracownia plastyczna


Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu rehabilitację zawodową poprzez zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, umiejętnością rozróżniania barw podstawowych i pochodnych, posługiwaniem się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Pracownia plastyczna to miejsce na nieograniczone możliwości ekspresji twórczej. Na kartkach z bloku rysunkowego, tekturach, kartonach, brystolu, desce czy płótnie uczestnicy za pomocą kredek, mazaków, pasteli, ołówków, węgla a także farb olejnych , akrylowych czy tempery tworzą indywidualne, niezwykłe prace. Zdobimy naczynia szklane, drewniane za pomocą decupage. Wykonujemy witraże, mozaiki, naczynia i rzeźby ceramiczne, odlewy gipsowe, anioły z masy solnej, kwiaty z papieru, kartki świąteczne i okazjonalne. Podczas zajęć nasi podopieczni rozwijają sprawność motoryczną, wyobraźnię twórczą, wrażliwość, poczucie estetyki, kształtują umiejętność pracy w grupie, uczą cierpliwości i staranności.